Velkommen til Lørenskog kommunes Oppvekstportal

Dersom du er folkeregistrert i Lørenskog kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Lørenskog kommune), så kan du søke uten å være innlogget.
Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Søk eller bytt barnehageplass - Søk SFO-plass
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Informasjon om barnehageopptaket .

Svar på tilbud

Endre/Si opp plass
Det er kun søker som har tilgang til dette (ikke medsøker).
Oppsigelse av barnehageplass må skje fra den 1. i måneden. For oppsigelsestid, se den enkelte barnehages vedtekter. Oppsigelse av SFO-plass må skje fra den 1. hver måned.

Reduksjon av oppholdstid i SFO kan gjøres to ganger i året; innen 1. juni med virkning fra 1. august, og innen
1. desember med virkning fra 1. januar.