Velkommen til Lørenskog kommunes Oppvekstportal

Dersom du er folkeregistrert i Lørenskog kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Lørenskog kommune), så kan du søke uten å være innlogget.
Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Søk eller bytt barnehageplass - Søk SFO-plass
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Informasjon om barnehageopptaket .

Svar på tilbud

Endre/Si opp plass
Det er kun søker som har tilgang til dette (ikke medsøker).
Oppsigelse av barnehageplass må skje fra 1. eller 15. hver måned. For oppsigelsestid, se den enkelte barnehages vedtekter. Oppsigelse av SFO-plass må skje fra den 1. hver måned.

Reduksjon av oppholdstid i SFO kan gjøres to ganger i året; innen 1. juni med virkning fra 1. august, og innen
1. desember med virkning fra 1. januar.